Get Adobe Flash player

W ubiegłym tygodniu Wojciech Głomski, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego, podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”.

Grant przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który prowadził nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 419 654,62zł, w tym pomoc UE wynosi 290 005,22zł (nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych).

Głównym celem projektu jest budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim, który znajduje się przy ul. Podgórnej 5.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

1. Budynek socjalno-biurowy: W budynku przewiduje się lokalizację następujących pomieszczeń: pomieszczenie socjalne, WC dla osób niepełnosprawnych, szatnia z WC wyposażona w szafę na sprzęt porządkowy i środki czystości utrzymania czystości w budynku, pomieszczenie prasy do opakowań PET i sprzętu porządkowego służącego do utrzymania czystości zewnętrznych elementów PSZOK, punkt wymiany rzeczy używanych, pomieszczenie dydaktyczne, służące do edukacji ekologicznej przede wszystkim (kilkunastoosobowym) grupom dzieci i młodzieży, magazyn wyposażony w pojemniki na zużyte baterie, leki i opakowania po lekach, lampy fluoroscencyjne  i inne odpady zawierające rtęć oraz akumulatory.

2. Zagospodarowanie terenu: W ramach zagospodarowania terenu projektuje się przebudowę budynku magazynowo - socjalnego, budowę 2 budynków magazynowych, budowę 4 pomostów zdawczych, budowę 4 niecek na wody popłuczne, budowę zbiornika i separatora na wody popłuczne, budowę ścieżki edukacyjnej, budowę oświetlenia terenu.

Na terenie projektuje się utwardzenie terenu w miejscach ruchu pojazdów kostką wibroprasowaną na podbudowie betonowej (w miejscach ruchu pieszego na podsypce piaskowej). Aby zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku magazynowo – socjalnego projektuje się wykonanie specjalnego podjazdu. Zaplanowane są również nasadzenia, które będą stanowiły ekrany izolacyjne.

Ponadto wykonane zostaną instalacje do edukacji ekologicznej: 

Zakup i montaż tablic edukacyjnych zewnętrznych na terenie PSZOK – „ścieżka edukacyjna” – 7 szt. 

Zakup i montaż tablic edukacyjnych wewnętrznych do pomieszczenia dydaktycznego – 4 szt.

Zakup naściennej zgniatarki do butelek do pomieszczenia dydaktycznego – 1 szt.

Zakup niszczarki do dokumentów i nośników informatycznych do pomieszczenia dydaktycznego – 1 szt.

 

Zaplanowano ponadto działania informacyjne i edukacyjne.

Działania przeprowadzone w ramach projektu przyczynią się do dostosowania obiektu do Standardu PSZOK („Koncepcja funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w systemie gospodarki odpadami, rozmieszczenia PSZOK, standardów dostępności i funkcjonalności oraz działań informacyjno-edukacyjnych – dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020” została przyjęta 17 lutego 2016 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Trwa przetarg nieograniczony na roboty budowlane.


 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wybierz kontrast strony