2021-10-22, w godzinach: 08:00 - 14:30 numery od 37 do 42, i przyległe.