Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia pt. "My somy Krajnioki", które odbyło się w niedzielę (6 czerwca).

Projekt pn. „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

logotyp mały