Witamy na portalu informacyjnym miasta i gminy Kamień Krajeński   Click to listen highlighted text! Witamy na portalu informacyjnym miasta i gminy Kamień Krajeński Powered By GSpeech

Dnia 5 kwietnia 2022 r. Gmina Kamień Krajeński podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 851 190,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR. W grudniu ubiegłego roku sprawdzano dokumenty potwierdzające warunku udziału w konkursie. Zakwalifikowano 238 uczniów.

Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina Kamień Krajeński ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu tj.: ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego (238 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem), wyłonienie wykonawcy, który dostarczy sprzęt, przygotowanie i opracowanie umów darowizny, protokołów zdawczo-odbiorczych, procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia oraz przekazanie laptopów wnioskodawcom.

Od dnia 14 czerwca 2022 r. dostawcy mogą składać swoje oferty na dostawę sprzętu.

 

plakat grant ppgr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech