Hasła to powszechnie wykorzystywany, prosty i wszystkim znany sposób chronienia dostępu do poufnych danych i usług. Aby jednak działały skutecznie, muszą być tworzone i stosowane w sposób prawidłowy, w tym dostosowany do aktualnych wymogów technicznych i organizacyjnych. Zmieniają się urządzenia, pojawiają się nowe usługi, dotychczasowa wiedza na temat skuteczności procedur uwierzytelniania jest weryfikowana.

Czytaj więcej...