Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystość podpisania umowy dofinansowania odbyła się dnia 22.04.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Droga w Dużej Cerkwicy

W dniu 19.11.2021 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy podpisał z Zakładem Sprzętowo – Transportowym Czesław Pawłowski, umowę w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica” o długości ok. 387mb w nawierzchni bitumicznej.