podpisanie umowy przez zamawiającego i wykonawcę, na zdjęciu widać dwóch mężczyzn z biurze

Inwestycja "Miejsce odpoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy" ma już swojego wykonawcę.

wizualizacja zagospodarowania boiska w Dużej Cerkwicy

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłosił w ubiegłym tygodniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Wykonanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński".

zdjęcia ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński otrzymała 750 tys. zł na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem". 

Tablica informacyjna dla projektu montaż fotowoltaiki na budynkach gminnych

600 tys. dofinansowania – to kwota, która pozwoli Gminie Kamień Krajeński na realizację inwestycji pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie”.