kolaż zdjęć budynku OSP przed i w trakcie termomodernizacji

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu realizowana jest modernizacja energetyczna budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim.

plac zabaw w Obkasie

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”.

W piątek, 11 lutego br., Wojciech Głomski podpisał w Toruniu umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Wniosek o jego dofinansowanie samorząd złożył do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (02.07.2021 r.).

Dofinansowanie na inwestycje gminne Polski Ład

Na opublikowanej przez BGK liście beneficjentów pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych znalazły się dwa z trzech wnioskowanych przez Gminę Kamień Krajeński zadań.