W piątek (12.01.) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim burmistrz Wojciech Głomski, przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Gustyna, podpisał umowy dotacji na konserwację i restaurację dwóch zabytków w kościele w Dużej Cerkwicy, o które ubiegała się Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeński. Parafię reprezentował ks. prałat Eugeniusz Pepliński.

Pierwsza z umów dotyczy rokokowej ambony z XVIII w. Druga dotacja przeznaczona została na restaurację konfesjonału z tego samego okresu. Prace będą prowadziły do powstrzymania procesów destrukcyjnych, wykonania całkowitej konserwacji i restauracji obiektów, w tym wzmocnienia strukturalnego drewna, również wykonania napraw stolarskich konstrukcji, usunięcia wtórnych elementów i rekonstrukcji brakujących dekoracji snycerskich, usunięcia przemalowań, rekonstrukcji i punktowania warstwy malarskiej oraz złoceń. W ocenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich jest konieczne ze względu na bardzo zły stan zachowania obu zabytków.

Przyznane dofinansowanie wynika z pozytywnej oceny wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

„Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w.”  

  • 175 265,50 zł z promesy nr RPOZ/2022/782/PolskiLad z dn. 28.12.2023 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
  • 9224,50 zł z budżetu Gminy Kamień Krajeński 

„Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej konfesjonału z XVIII w.”

  • 75950,00 zł z promesy nr RPOZ/2022/779/PolskiLad z dn. 28.12.2023 r.
  • 1550,00 zł z budżetu Gminy Kamień Krajeński

Prace konserwatorskie powinny się zakończyć do końca października 2024 r.

20240112 101600

 

Ambona na stronę

Konfesjonał na stronę