Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim zaprasza do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM organizowanym w ramach XXIII POWIATOWEGO TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PN. „ MÓJ ANIOŁ STRÓŻ”

Celem konkursu jest:

  • ukazanie prawdy o tym, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest naszym opiekunem
  • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych

Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, średnich oraz osób dorosłych z gminy Kamień Krajeński.

Zasady udziału:

Prace plastyczne muszą być wykonane indywidualnie na temat MÓJ ANIOŁ STRÓŻ – praca w dowolnej technice , w formacie nie większym niż A3. Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim najpóźniej do dnia 3 listopada. Gotową pracę należy / na odwrotnej stronie / opisać: imię i nazwisko, klasa /wiek/ , adres zamieszkania oraz numer telefonu i nazwę szkoły lub świetlicy Konieczne jest dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób niepełnoletnich.

Nagrody:

Oceniać będziemy w pięciu kategoriach wiekowych: I-III klasa, IV-VI klasa, VII-VIII klasa ,szkoły średnie oraz dorośli. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronce www.mgokkamienkrajenski.pl oraz fb M-GOK do 10 listopada. Wystawa prac odbędzie się w holu Ośrodka Kultury. Nagrody dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych będą przekazane do szkół, świetlic lub indywidualnie.


z pozdrowieniami
Dyrektor MGOK
Ireneusz Bona