logo promujące artykuł

Gminny Komisarz Spisowy w Kamieniu Krajeńskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku.