ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia  od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński. Na podstawie art. 15zzzg ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

więcej...