logo promujące artykuł

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie odstąpienia od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński

zaszczep się przeciw covid-19

W najbliższych dniach począwszy od 16 marca 2021r. strażacy z Gminy Kamień Krajeński będą docierać do mieszkańców gminy z ulotką informacyjną dotyczącą możliwości zaszczepienia się przeciw covid-19. Akcja ma charakter ogólnopolski. Na wspomnianej broszurze będzie udostępniony również numer telefonu Infolinii Gminnej ds. szczepień oraz dla tych mieszkańców, którzy wyrażą potrzebę dowozu do punktu szczepień z powodu obiektywnych trudności w samodzielnym dostaniu się do miejsca szczepienia.

logo promujące artykuł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

zdjęcie promujące artykuł

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna. Ze świadczenia mogą skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny.