We wtorek, 20 kwietnia br., Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITEX Ireneusz Witkowski (ul. Strzelecka 6, 77-330 Czarne), które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt rozbudowy wyniesie 278 857,94 zł brutto. Jeszcze w tym roku obiekt powinien zostać oddany do użytkowania.

Celem projektu jest umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

 

Budynek świetlicy w Radzimiu przed rozbudową

Pomieszczenia świetlicy w Radzimiu przed rozbudową