Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski informuje, że Gmina Kamień Krajeński zrealizuje dwie inwestycje z udziałem środków z tzw. Polskiego Ładu.

Na opublikowanej przez BGK liście beneficjentów pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych znalazły się dwa z trzech wnioskowanych zadań.

W pierwszej kolejności realizowany będzie projekt rewitalizacji parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim. Przyznana kwota 1,72 mln zł uzupełni już pozyskane fundusze unijne (0,75 mln zł). Jest to zadanie zgodne z Lokalnym Programem Rewitalizacji i przyświeca mu cel  rozwoju społecznego. 

Zadaniem istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest natomiast przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu. Szacunkowy koszt opiewa 7,8 mln. Rządowa pomoc to aż 95% tej kwoty – 7,41 mln zł. Jest to rekordowa wartość dofinansowania.

Polski Ład I edycja