W II kwartale 2023 r. rozpocznie się realizacja inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński".

Dnia 29.03.2023 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę dróg gminnych w nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej długości ok. 2,3km tj.

  • w Kamieniu Krajeńskim:
    •  ul. Długa i Kusocińskiego 
    • ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego 
  • w Dąbrowie 
  • w Małej Cerkwicy 
  • w Dąbrówce (ul. Spokojna) 

Wykonawcą robót jest P.P.U.H. "HURT-TRANS, KAWIKO" Władysław Szyling z Zabartowa.

Zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców w gminie Kamień Krajeński poprzez budowę podstawowej infrastruktury drogowej.

Wartość robót: 3 714 980,52 zł

Kwota dofinansowania: 3 529 231,49 zł (95%)

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

gmina kamien krajenski

Podpisanie umowy

336665030 8985086944897504 8405254978763925019 n