budynek OSP w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim”.

kolaż zdjęć budynku OSP przed i w trakcie termomodernizacji

Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu realizowana jest modernizacja energetyczna budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim.

plac zabaw w Obkasie

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”.

W piątek, 11 lutego br., Wojciech Głomski podpisał w Toruniu umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Wniosek o jego dofinansowanie samorząd złożył do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (02.07.2021 r.).