poziom kolor

W przyszłym roku kolejne sołectwo wzbogaci się o nowoczesne miejsce do aktywności społecznych i kulturalnych.

poziom kolor

Gmina Kamień Krajeński pozyskała środki unijne na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”.

Zdjęcie przedstawiające budynek świetlicy po remoncie

Dnia 24 września 2020 roku przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych przy inwestycji „Termomodernizacja świetlicy w Witkowie”.

Podkategorie