plac zabaw w Obkasie

Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycję pn. „Budowa placu zabaw i wiaty z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenu działki nr 40 w miejscowości Obkas (gmina Kamień Krajeński)”, na którą Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznał pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (EFRROW).

okładka z tytułem "Podsumowanie inwestycji 2023. Gmina Kamień Krajeński"

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego prezentuje publikację, której tematem jest podsumowanie inwestycji realizowanych w 2023 r.

logo programu Polski Ład

W ramach edycji 8. Gmina Kamień Krajeński ubiegała się o wsparcie finansowe na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Radzimiu, w Nowej Wsi oraz ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.

boisko w Obkasie

Wojciech Głomski oraz skarbnik Piotr Gustyn odebrali dzisiaj z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznaniu pomocy na budowę placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Obkasie.