Na zdjęciu znajdują się Wojewoda Kujawsko-Pomorski, burmistrz Kamienia Krajeńskiego, prezes firmy MELBUD i prokurent, Skarbnik Miasta i Gminy podczas podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych

Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim została dzisiaj podpisana w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

mury obronne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła w ubiegły piątek wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cztery z dziesięciu złożonych przez Gminę Kamień Krajeński wniosków otrzymało dofinansowanie.

podpisanie umowy

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego podpisana została umowa z dostawcą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski oraz Skarbnik Miasta i Gminy podpisali w dniu dzisiejszym umowę na dofinansowanie zadania "Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Mochel".