mury obronne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła w ubiegły piątek wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cztery z dziesięciu złożonych przez Gminę Kamień Krajeński wniosków otrzymało dofinansowanie.

podpisanie umowy

Dzisiaj w gabinecie Burmistrza Kamienia Krajeńskiego podpisana została umowa z dostawcą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski oraz Skarbnik Miasta i Gminy podpisali w dniu dzisiejszym umowę na dofinansowanie zadania "Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Mochel".

podpisanie umowy

W II kwartale 2023 r. rozpocznie się realizacja inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński".