Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski wraz z Piotrem Gustynem - Skarbnikiem Miasta i Gminy podpisali dzisiaj (30.10.2023 r.) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim umowę dofinansowania na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu MALUCH + 2022-2029. Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc przez okres 36 miesięcy.

Z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego umowę przekazał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Paweł Klamka. W ramach Programu MALUCH + 2022-2029 Gmina Kamień Krajeński otrzyma środki finansowe z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 302 416,03 zł na budowę żłobka w Kamieniu Krajeńskim. W nowej instytucji utworzone zostaną 32 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Budynek powstanie na działce nr 554/55 tj. przy ul. Topolowej (część obecnego boiska).

Zaplanowano budowę nowego obiektu w formule pod klucz (w stanie wykończonym), zagospodarowanie terenu wokoło budynku wraz z zielenią i parkingami, placem zabaw, ogrodzeniem, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego oraz wyposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na eksploatację budynku dla celów opieki dla dzieci do lat 3.

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad  dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych, zamieszkujące na  obszarze gminy.

W rezultacie postanie jedna instytucja opieki, z której skorzysta 32 dzieci.

Harmonogram projektu zakłada opracowanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w I poł. 2024 r. Zgodnie z warunkami programu i umową wpis nowych miejsc do rejestru żłobków nastąpi do czerwca 2026 r., a pierwsze dzieci skorzystają z tej formy opieki w sierpniu/wrześniu 2026 r. Na funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc przez okres 36 miesięcy Gmina otrzyma dodatkowe 963 072,00 zł z Funduszy Europejskich (zawarta zostanie odrębna umowa).

Wartość zadania: 1 411 528,32 zł

Wartość dofinansowania z KPO: 1 147 584,00 zł

Środku budżetu państwa na finansowanie podatku VAT: 154 832,03 zł

Wkład własny Gminy: 109 112,29 zł.

 

IMG 20231030 WA0001IMG 20231030 WA0004

20230511 115910

logotyp

tablica maluch