W związku z realizacją zadań prewencyjnych dotyczących ewentualnej i na przyszłość dystrybucji tabletek jodku potasu, przedstawiamy Państwu sieć punktów wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Działania realizowane mają charakter przygotowawczy i są zgodne z procedurami Zarządzania Kryzysowego. Punkty zostaną uruchomione, tylko i wyłącznie jeżeli zajdzie taka konieczność.

W Gminie Kamień Kr. punkty będą obsadzone wystarczającą liczbą pracowników aby nie tworzyły się kolejki a wydawanie preparatu przebiegło sprawnie.
Dopuszcza się możliwość aby jeden przedstawiciel rodziny pobrał preparat dla wszystkich jej członków.
Ośrodki zamknięte na terenie Gminy Kamień Krajeński takie jak: DPS-y, Dom Dziecka otrzymają preparat bezpośrednio do placówek.