Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty: (emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, dodatków i świadczeń wypłacanych razem z emeryturami i rentami np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego itd.)

logo seniorW PIĄTEK tj. 17 kwietnia - w godzinach otwarcia sklepów dla SENIORÓW czyli od godziny 10.00 do 12.00. AKCJA MASECZKA DLA SENIORA ! 60+. SENIORZE! Wracając z zakupów podejdź pod Dom Kultury w Kamieniu Krajeńskim ,a tam otrzymasz darmową , bawełnianą maseczkę wielokrotnego użytku. CHWILOWO TYLKO DLA SENIORÓW 60+ Przy ewentualnej kolejce prosimy o zachowanie zalecanych 2 m odległości . W miarę uszycia kolejnych maseczek będą one wydawane w następnym tygodniu , o czym Państwa poinformujemy!.

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia  od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński. Na podstawie art. 15zzzg ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

więcej...

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów: