Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła w ubiegły piątek wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Cztery z dziesięciu złożonych przez Gminę Kamień Krajeński wniosków otrzymało dofinansowanie.

W styczniu br. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego przekazał do Banku Gospodarstwa Krajowego dziewięć wniosków zgłoszonych przez parafie, wspólnoty mieszkaniowe oraz jedno przedsiębiorstwo a także jedno własne zadanie. Można było pozyskać fundusze na udzielenie dotacji celowej lub inwestycję JST.

Dnia 14 lipca ukazały się listy dla poszczególnych województw. W przypadku Gminy Kamień Krajeńskich przyjęte zostały:

  1. Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim - 343 000,00 zł
  2. Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim) – 294 500,00 zł
  3. Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonału z XVIII w. (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim) – 76 000,00 zł
  4. Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w. (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim) - 175 270,02 zł

Łączna wartość przyznanego wsparcia na odbudowę zabytków to 888 770,02 zł.

Wkład własny finansowy wynosi 2 % (w przypadku parafii będzie pochodził z jej środków). Zadania rozpoczną się w terminie 12 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej z BGK (m.in. podjęcie uchwał o przyznaniu dotacji, ogłoszenie postępowań w celu wyboru wykonawcy).

polski lad 2 1

 

Gmina Kamień Krajeński otrzymała również dofinansowanie  w wysokości 151 181,10 zł (wkład własny 37 818,90 zł) na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Płociczu.

Wniosek został złożony w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej. W programie "Strzelnica w powiecie" można było ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Inicjatorem projektu było Kamieńskie Bractwo Strzeleckie. Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym,  opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych (m.in. moduł projekcji, repliki broni, oprogramowanie, ekran, szafa metalowa, inne meble). Strzelnica pozwoli Bractwu na realizację programu edukacyjnego dla mieszkańców gminy i powiatu sępoleńskiego obejmującego naukę i doskonalenie umiejętności  bezpiecznego posługiwania się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z różnych postaw strzeleckich.

Dyrektor MGOK wyraził zgodę na zaadaptowanie na ten cel jednego z pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Płociczu. Gmina przystąpi do realizacji zadania po otrzymaniu umowy dotacji i zabezpieczeniu środków własnych na ten cel.

fa9a50e3 bdf8 46df af61 1218656e20c9