Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim została dzisiaj podpisana w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Po kilku próbach udało się wybrać wykonawcę modernizacji kamieńskiej oczyszczalni. Pierwszy etap inwestycji za kwotę 7 269 628,91 zł wykona firma MELDBUD S.A. z Grudziądza. Promesa inwestycyjna finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład opiewa na kwotę 6 906 147,46 zł, co stanowi 95% wartość robót budowlanych. 

Zakres zadania obejmuje branżę technologiczną, architektoniczną, konstrukcyjną, elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową, branżę drogową. Inwestycja wynika z konieczności zmiany rozwiązań techniczno-technologicznych oraz poprawy istniejącego stanu technicznego oczyszczalni ścieków w przy ul. Dworcowej 21 poprzez m.in. rozbiórkę części istniejących obiektów oraz budowę nowych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego, szczególnie w zakresie gospodarki osadowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także adaptację istniejących obiektów. Modernizacji ulegną wewnętrzne ciągi komunikacyjne niezbędne do poruszania się pomiędzy obiektami jak i również oświetlenie zewnętrzne całej oczyszczalni na energooszczędne LED. Opisany zakres stanowi etap pierwszy. 

Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zakłada, że prace zakończą się w IV kwartale przyszłego roku.

20230911 130615

20230911 130956 2

20230911 131308

20230911 131336

 

pl lad