W ramach edycji 8. Gmina Kamień Krajeński ubiegała się o wsparcie finansowe na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Radzimiu, w Nowej Wsi oraz ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.

Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały łącznie 7 885 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w terminie do 9 miesięcy od uzyskania promes wstępnych. Inwestycje wpłyną pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Budowa podstawowej infrastruktury drogowej jest ważnym czynnikiem wspierającym rozwój lokalny.