Wojciech Głomski oraz skarbnik Piotr Gustyn odebrali dzisiaj z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznaniu pomocy na budowę placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Obkasie.

Projekt zagospodarowania terenu przy boisku we wsi Obkas powstał z inicjatywy i pod czujnym okiem sołtysa. Przygotowana dokumentacja projektowa była podstawowym załącznikiem do wniosku, który w październiku ubiegłego roku Gmina Kamień Krajeński złożyła w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Po długim oczekiwaniu wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Przetarg na wykonanie nowego zagospodarowania został ogłoszony 14 września br..

Plac zabaw powstanie przy boisku w centrum wsi. Zakres projektu obejmuje:

  • dostawę i montaż urządzeń: bujak (1szt.), huśtawka wahadłowa podwójna (1szt.), zjeżdżalnia (1szt.), piaskownica (1szt.);
  • montaż małej architektury: tablica informacyjna z regulaminem (1szt.); kosz na śmieci (1szt.), ławki (2szt.); stojak na rowery (1szt.);
  • budowę wiaty drewnianej o szer. 4m, dł. 6m (po obrusie słupów), pod którą znajdzie miejsce ławostół.

Celem inwestycji jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas.

Planowany termin zakończenia zadania: 31.12.2023 r.

Kwota przyznanej pomocy to 40 157,00 zł, co stanowi 51,55% szacunkowej wartości zadania.

logo prow

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Fot. stan istniejący, UM.

zagospodarowanie boiska w Obkasie

podpisanie umowy