poziom kolor

W przyszłym roku kolejne sołectwo wzbogaci się o nowoczesne miejsce do aktywności społecznych i kulturalnych.

Gmina Kamień Krajeński pozyskała środki unijne na realizację inwestycji „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 7 grudnia 2020r. Zabezpieczona kwota dofinansowania to 241 594,23zł (73,4% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych).

Planowana jest rozbudowa świetlicy o ok. 47 m2. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński. Planowany termin zakończenia to grudzień 2021r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Podpisanie umowy o dofinansowanie 07.12.2020 elewacje projektowanej świetlicy w Radzimiu