poziom kolor

Gmina Kamień Krajeński pozyskała środki unijne na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 7 września 2020r. Gwarantuje ona udział środków unijnych na poziomie 85%. Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków i poprawa systemu zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągu w aglomeracji Kamień Krajeński. W ubiegłym miesiącu zakończone zostały procedury przetargowe. Wykonawcami robót są lokalne przedsiębiorstwa - INSTALEX Damian Boryczewski (budowa wodociągu w ul. Dworcowej) oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. (pozostałe części). Całkowita wartość projektu to 761 721, 30zł, w tym środki UE 526 392,36zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

img 20200421 112854