Tablica informacyjna, modernizacja drogi w Dąbrowie

W 2020 r. Gmina Kamień Krajeński zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 0,600 km, w obrębie geodezyjnym: Dąbrowa dz. nr 52/2 oraz część dz. nr 88/3 i 109”.


Zadanie było współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej, w wysokości 108 000,00 zł.
Koszt realizacji zadania objętego umową wynosi 495 000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Gminy Kamień Krajeński 387 000,00 zł.