W 2020 roku Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny”.


Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację w gminie Kamień Krajeński inicjatyw służących integracji mieszkańców oraz promujących walory regionu.
Po ubiegłorocznych zawirowaniach z pandemią COVID-19 i niestety nadal utrzymanymi obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemii, przystępujemy do realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie.

Powstaną dwa zupełnie nowe narzędzia promocji naszej gminy:

1) Cyfrowa Izba Historyczno-Regionalna w Kamieniu Krajeńskim
Inicjatywa obejmuje cyfryzację zasobów zgromadzonych w Izbie Historyczno-Regionalnej w Kamieniu Krajeńskim, która znajduje się w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.

2) Interaktywna wizytówka miasta Kamień Krajeński
W ramach przedsięwzięcia przygotowana zostanie strona internetowa z serią panoram i filmów 360, które będą elementem wirtualnego spaceru po mieście Kamień Krajeński.

Druga grupa działań dotyczy organizacji trzech wydarzeń kulturalnych m.in. promujących gwarę krajeńską, tradycje kulinarne, historię (szczegóły zdradzimy w późniejszym czasie). Liczymy, że wszystkie spotkania uda nam się zrealizować „na żywo”, z bezpośrednim udziałem mieszkańców.


Budżet projektu wynosi 63 804,67 zł, w tym UE 40 598,92 zł. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2021r.
Projekt realizowany jest we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Kamieniu Krajeńskim.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Plakat promujący projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny”