Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITEX Ireneusz Witkowski (ul. Strzelcka 6, 77-330 Czarne), które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt rozbudowy wyniesie 278 857,94 zł brutto.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z postępu robót budowlanych:

04.06.2021 

Świetlica w Radzimiu przed rozbudową; ławy fundamentowe; tablica informacyjna

Świetlica w Radzimiu przed rozbudową; ławy fundamentowe; tablica informacyjna

12.07.2021

12.07 3

Świetlica w Radzimiu w trakcie rozbudowy, mury

Celem projektu jest umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

poziom kolor