Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”.

Zadanie podzielone było na sześć części. Wykonawcami robót był lokalne przedsiębiorstwa - INSTALEX Damian Boryczewski (budowa wodociągu w ul. Dworcowej) oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. (pozostałe części). W ubiegłym roku zrealizowano pięć odcinków, natomiast w czerwcu br. zakończony został etap obejmujący ul. Szkolną (dwa miesiące przed planowanym terminem).

W efekcie wybudowano 1,4km kanalizacji sanitarnej i 0,84km sieci wodociągowej. Liczba osób, która bezpośrednio skorzysta z efektów ulepszonej infrastruktury wynosi 69.

Całkowita wartość projektu to 761 721,30zł, w tym środki UE 526 392,36zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków i poprawa systemu zaopatrzenia w wodę poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę sieci wodociągu w aglomeracji Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

poziom kolor

Zdjęcia z realizacji: