W piątek, 11 lutego br., Wojciech Głomski podpisał w Toruniu umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Wniosek o jego dofinansowanie samorząd złożył do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (02.07.2021 r.).

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Kamień Krajeński.

W ramach zadania wymienione zostaną urządzenia w Jerzmionkach, Nowej Wsi i w Obkasie (przy blokach). W ostatnim miejscu powstanie dodatkowo siłownia plenerowa. Pod sprzętem, który tego wymaga, wykonana zostanie strefa bezpieczna z piasku.

Dofinansowanie w wysokości 55 629,00zł pokryje 47,93% inwestycji.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to maj/czerwiec 2022 r. (w zależności od rozstrzygnięcia zamówienia publicznego).

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

logotyp mały