Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”.

 

W ramach zadania wymienione zostały urządzenia w Jerzmionkach, Nowej Wsi i w Obkasie (przy blokach). Postawione zostały zestawy ze zjeżdżalniami, huśtawki, bujaki, nowe piaskownice. W ostatnim miejscu powstała dodatkowo siłownia plenerowa. Trwają odbiory wykonanych robót.

Place zabaw są ogólnodostępnym i bezpłatnym miejscem użyteczności publicznej.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 138 128,49 zł.

Przyznane dofinansowanie to 55 629,00zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

1

2 kopia

3 kopia