Kolaż zdjęć z projektów gminy Kamień Krajeński

W 2022 r. Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycje oraz projekty społeczne z udziałem środków europejskich, które swój początek mają w latach 2020-2021.

Wynikało to w dużej mierze z wdrażania zadań wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński oraz w innych dokumentach strategicznych m.in. Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego. Widoczne są też pierwsze efekty projektów finansowanych ze środków Unii w reakcji na pandemię COVID-19.

Publikacja do pobrania: