Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim”.

W tym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy robót termomodernizacyjnych zewnętrznych, które wykonała firma TIVOLO M. Gniot & R. Zdrenka sp. j. z Zakrzewa.

Roboty powierzone temu wykonawcy obejmowały m.in.:

  • Docieplenie ścian i dachu;
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowe;
  • Wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
  • Instalację odgromową,
  • Obróbki blacharskie i roboty wykończeniowe.

o wartości 720 000,00zł.

Kompleksowa termomodernizacja obejmowała ponadto prace instalacyjne, które we wrześniu br. zakończyła firma MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz z Sępólna Krajeńskiego. Roboty wewnątrz obiektu dotyczyły m.in. wymiany pieca gazowego wraz z osprzętem, wymiany części grzejników, wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. Wartość wykonanych prac wyniosła 215 000,00zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania
na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Na powyższą inwestycję Gmina pozyskała 265 551,75 zł z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie z dn. 19.10.2021 r.).

Przedsięwzięcie wsparte zostało również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „EKO-KLIMAT – WODA, POWIETRZE, ZIEMIA”. Wysokość udzielonej pożyczki to 665 000,00 zł.

poziom kolor

logo rgb

po odbiorach 2

po odbiorach 1

po odbiorach 5