wręczenie umowy wykonawcy

W Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim podpisana została dzisiaj (17.11.2023 r.) umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”.

podpisanie umowy przez zamawiającego i wykonawcę, na zdjęciu widać dwóch mężczyzn z biurze

Inwestycja "Miejsce odpoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy" ma już swojego wykonawcę.

wizualizacja zagospodarowania boiska w Dużej Cerkwicy

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłosił w ubiegłym tygodniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Wykonanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński".

zdjęcia ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński otrzymała 750 tys. zł na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem".