600 tys. dofinansowania – to kwota, która pozwoli Gminie Kamień Krajeński na realizację inwestycji pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie”.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza do składania ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż, uruchomienie 10 (dziesięciu) nowych kompletnych systemów fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kamień Krajeński.

W wyniku prowadzonych analiz projekt obejmie obiekty o największym zużyciu energii elektrycznej:

Lp.

Nazwa budynku

Projektowana moc instalacji [kW]

1

Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy

12,40

2

Sala gimnastyczna w Kamieniu Krajeńskim

16,00

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim (ul. Szkolna 3)

35,20

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim (ul. Sępoleńska 3)

7,00

5

Szkoła Podstawowa w Zamartem

14,80

6

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

20,00

7

PSZOK

14,80

8

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

11,20

9

Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna

2,80

10

Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia

32,00

 

Suma

166.20

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DPR Tablica RFIL 1131x800

Link do procedury zamówień: https://um-kamienkr.ezamawiajacy.pl/pn/um-kamienkr/demand/notice/public/37145/details