Kolejne efekty robót budowlanych można zauważyć w sąsiedztwie biblioteki i MGOK w Kamieniu Krajeńskim.

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni, układane są kolejne metry kwadratowe kostki betonowej, postępują prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod tego rodzaju roboty. Dostęp do obu instytucji jest chwilowo utrudniony. Na starych kortach powstał już tor rowerowy, który ze względu na trwające roboty budowlane jest wyłączony z użytkowania. Wykonawca zwozi kolejne materiały budowlane. Harmonogram prac rozpisany jest do końca roku.

Wykonawcą robót jest Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „pn. „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji umowy – 8 miesięcy od dnia podpisania.

Wartość dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - 751 049,55 zł

Promesa inwestycyjna BGK – 1 720 000,00 zł

Wartość inwestycji: 3 100 000,00zł

poziom kolor

pl lad

 

IMG 20220713 115944 resized 20220713 121658681

IMG 20220713 120402 resized 20220713 121722193

IMG 20220713 120437 resized 20220713 121721285

IMG 20220713 120837 resized 20220713 121721482