plansza informacyjna o sprawozdaniu z rewitalizacji

W związku z zakończeniem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński przygotowane zostało sprawozdanie, w którym zaprezentowane zostały działania rewitalizacyjne.

pokaz rowerowy w parku w Kamieniu Krajeńskim

Gwarno, słonecznie, z uśmiechem na twarzach gości i uczestników. Tak można podsumować Dzień Dziecka, który odbył się 1 czerwca w parku miejskim w Kamieniu Krajeńskim.

linarium w parku w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycję pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim” w ramach projektu pn. „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Wykonawcą robót budowlanych była firma Marbruk M. Kwiatkowski Sp. k.

widok na park w trakcie modernizacji

Trwa wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński (dalej LPR), który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 2020 r.