W dniu 19.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175, w miejscowości Duża Cerkwica”  o długości 378 m.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim.

  • Całkowita wartość zadania: 668 086,74 zł
  • Kwota dofinansowania: 305 773,00 zł

Duża Cerkwica 2

Duża Cerkwica 5

Duża Cerkwica 12