ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim

W dniu 28.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania „Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński” .

Budowa ulicy Topolowej

Trwają roboty budowlane na ul. Topolowej w Kamieniu Krajeńskim.

Droga bitumiczna w Dużej Cerkwicy

W dniu 19.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175, w miejscowości Duża Cerkwica”  o długości 378 m.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystość podpisania umowy dofinansowania odbyła się dnia 22.04.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.