W dniu 28.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania „Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński” .

Wykonawcą robót budowlanych była Firma MARBRUK sp. z o.o. Sp. k. Inwestycja obejmowała m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, chodnika, nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie rowów odwadniających, budowę kanału technologicznego, oznakowanie drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu. Długość wybudowanego odcinka wyniosła 434 m. 

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim.

  • Całkowita wartość zadania: 1.675.480,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 710.365,00 zł

Topolowa 1

Topolowa 2

Topolowa 3

Topolowa 6

Topolowa 7