zdjęcie przedstawia ks. prałata Eugeniusza Peplińskiego, burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciecha Głomskiego oraz skarbnika miasta ii gminy Piotra Gustyna podczas przekazania umów dotacji

W piątek (12.01.) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim burmistrz Wojciech Głomski, przy kontrasygnacie skarbnika Piotra Gustyna, podpisał umowy dotacji na konserwację i restaurację dwóch zabytków w kościele w Dużej Cerkwicy, o które ubiegała się Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeński. Parafię reprezentował ks. prałat Eugeniusz Pepliński.

złożenie kwiatów na mogile zbiorowej

W sobotę, 11 listopada oraz w dniach poprzedzających w gminie Kamień Krajeński miały miejsce liczne apele i uroczystości upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości.

Program wydarzeń kulturalnych w gminie Kamień Krajeński związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

informacja o projekcie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim informuje o zrealizowaniu projektu.