Status „przyjęte”. Taka informacja pojawiła się dla trzech z czterech złożonych wniosków o dofinansowanie złożonych w dwóch kolejnych naborach do Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach edycji 6. Gmina Kamień Krajeński ubiegała się o wsparcie finansowe na budowę drogi w Płociczu (od strony dworca w Kamieniu Krajeńskim w kierunku jeziora Brzuchowo) oraz ul. Klasztornej w Zamartem. Pozytywnie rozpatrzony został pierwszy z wniosków. Kwota przyznana na budowę ok. 1km drogi to 2 540 000,00zł, co stanowi aż 98% wartości szacunkowej. Przebudowa drogi w Płociczu wpłynie na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (dojazd do gospodarstw rolnych, dojazd nad jezioro Brzuchowo, potencjalny objazd np. w przypadku zdarzeń na DK nr 25). Pięć lat temu prowadzone były tam roboty budowlane zw. z budową kanalizacji we wsi Płocicz.

Fragment drogi (zdjęcie archiwalne)

droga w Płociczu w stronę jeziora Brzuchowo

 

W ogłoszonej w lipcu 2. edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków aplikowano o wsparcie dwóch zadań: remontu dachu budynku klasztoru w Zamartem oraz konserwację zabytkowych organów w kościele w Dąbrówce. Oba wnioski otrzymają wsparcie w kwocie po 199 920,00zł, co pozwoli parafiom na wykonanie pierwszego etapu w tych zadaniach. Pozyskane dofinansowanie zostanie przekazane parafiom w formie dotacji celowych po spełnieniu warunków formalnych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Organy z XIXw. w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Dąbrówce (fot. Kościół parafialny | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Dąbrówce (cba.pl))

organy w kościele pw. św. Michała Archanioła w Dąbrówce

Klasztor w Zamartem (fot. Galeria – Zamarte (karmelicibosi.pl))

klasztor w Zamartem