Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu realizowana jest modernizacja energetyczna budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim.

Roboty budowlane zostały rozdzielone między dwóch wykonawców. Dociepleniem przegród zewnętrznych, elewacją, wymianą okien itd. zajmuje się firma TIVOLO Mieczysław Gniot i Romuald Zdrenka Sp. j. z Zakrzewa. Wartość robót to 720 tys. zł. Prace potrwają do grudnia br.

Prace instalacyjne wewnątrz obiektu wykonała MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz z Sępólna Krajeńskiego. Zakres obejmował m.in. wymianę instalacji c.o., w tym pieca gazowego, wymianę oświetlenia na LED a jego koszt wyniósł 215 tys. zł.

Umowa o dofinansowaniu została podpisana 19 października 2021 r. Wartość udzielonej pomocy to 265 551,75 zł. Projekt jest ujęty w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego (polityka terytorialna w perspektywie 2014-2020).

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

poziom kolor

Stan przed: grudzień 2021 r.

Stan przed grudzień 2021 1

Stan przed grudzień 2021 2

Stan przed grudzień 2021 3

Budynek OSP - prace termomodernizacyjne - wrzesień 2022 r.

w trakcie 13.09 1

w trakcie 13.09 2