plac zabaw w Obkasie

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”.

W piątek, 11 lutego br., Wojciech Głomski podpisał w Toruniu umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Wniosek o jego dofinansowanie samorząd złożył do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (02.07.2021 r.).

Dofinansowanie na inwestycje gminne Polski Ład

Na opublikowanej przez BGK liście beneficjentów pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych znalazły się dwa z trzech wnioskowanych przez Gminę Kamień Krajeński zadań.

logo Polski Ład

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski informuje, że Gmina Kamień Krajeński zrealizuje dwie inwestycje z udziałem środków z tzw. Polskiego Ładu.