Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą AKTYWNIE- ZDROWO- SPORTOWO . Realizację projektu przewiduje się od 1.02.2022 r. do: 15.09.2022r.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego.


W projekcie, w ramach działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym oraz ruchowym, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego.  Działania obejmą mi.in. zajęcia rewalidacyjne z logopedą  dla osób, u których problemy komunikacyjne stanowią przeszkodę w kontaktach społecznych. Uczestnicy zostaną objęci opieką rehabilitanta oraz dietetyk, którzy będą pracowali nad poprawą stanu ich zdrowia. Oprócz zajęć skrojonych do indywidualnych potrzeb uczestników odbędzie się szereg działań o charakterze edukacyjno- integracyjnym ze środowiskiem, dziećmi, oraz ogólnodostępne dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego: zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, piknik p.n. AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO, Marsz Kapeluszowy Seniorów. Wszystkie te działania będą miały na celu rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez  motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym  oraz  do wzajemnego wsparcia i integracji osób  niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Podgórna 2 w Kamieniu Krajeńskim lub pod numerem telefonu: 52 388 60 15

Zapraszamy do aplikowania przy wykorzystaniu formularza  do pobrania na stronie AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO - Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim (dpskamienkrajenski.pl)

Rekrutacja potrwa do 24 lutego 2022r.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

 

Plakat Aktywnie-Zdrowo-Sportowo